Naftos produktų pervežimas

Viena iš UAB “Tomega” veiklos sričių – naftos produktų pervežimas autotransportu Lietuvos ir užsienio maršrutais.

Naftos produktus gabename autotransportu vidaus ir užsienio maršrutais. Visos transporto priemonės, vežančios naftos produktus, yra specialiai paruoštos pavojingų krovinių gabenimui ir atitinka Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus. Tuo tikslu kiekvienai transporto priemonei yra išduotas ADR sertifikatas.

Bendrovės transporto priemonės pagal išmetamų dujų toksiškumo, triukšmingumo bei eismo saugumo reikalavimus atitinka EURO-3, EURO-4,  EURO- 5 bei EURO-6+ reikalavimus. Tai patvirtina kiekviena transporto priemonei išduotas individualus sertifikatas.